All Posts Tagged Tag: ‘חוג אנגלית כיתה ז’

כיתות ז'

בחוג אנגלית לילדי כיתות ז' , אנו מקפידים לבסס את הקליטה לחטיבה. כדי להתאים את המעבר אנחנו לומדים, פתרון אנסינים ברמה גבוה, משלבים חזרות בנושא דקדוק. מעשירים את אוצר המילים בהתאמה לדרישות משרד החינוך. ובעיקר מטמיעים בתלמידים את הבטחון הדרוש בדרכם החדשה בחטיבה. במהלך השנה אנו קוראים ספר באנגלית, ומתרגלים דיבור וכתיבה.

קרא עוד←