Category Archive for: ‘חוגים’

כיתות ח'

בחוג אנגלית של The English Wizard אנו מקפידים לחלק את הקבוצות בהתאמה להקבצות בביה"ס. לצורך כך, פתחנו 2 קבוצות לתלמידי כיתות ח', (לתלמידי הקבצה א' ולתלמידי הקבצה ב' ). השיעורים תומכים בחומר הלימוד אשר נלמד בביה"ס, למידה נכונה ומיטבית של אוצר המילים, פתרון אנסין וכמובן הדקדוק. במהלך השיעורים הילדים מתרגלים טכניקות שונות בכתיבה , ומשלבים גם רמת קריאה גבוה. בכל […]

קרא עוד←   

כיתות ז'

בחוג אנגלית לילדי כיתות ז' , אנו מקפידים לבסס את הקליטה לחטיבה. כדי להתאים את המעבר אנחנו לומדים, פתרון אנסינים ברמה גבוה, משלבים חזרות בנושא דקדוק. מעשירים את אוצר המילים בהתאמה לדרישות משרד החינוך. ובעיקר מטמיעים בתלמידים את הבטחון הדרוש בדרכם החדשה בחטיבה. במהלך השנה אנו קוראים ספר באנגלית, ומתרגלים דיבור וכתיבה.

קרא עוד←   

כיתות ב'

חוג אנגלית במודיעין לילדים בכיתה ב' נועד לחשוף את הילדים ל: אותיות הABC, כתיבה נכונה של אות גדולה ואות קטנה. לימוד צבעים, מספרים, אוצר מילים בסיסי, וראשית הקריאה. החוג מלווה בשירי משחק חוויתיים, ומעניק בסיס נכון ללימוד השפה החדשה. החוג מתקיים בכיתת הלימוד של  The English wizard , בשכונת השמשוני במודיעין. לפרטים נוספים אנא מלאו טופס "צור קשר".

קרא עוד←   

כיתות ו'

חוג אנגלית במודיעין לילדים בכיתה ו' , כהכנה לקראת החטיבה. נעמיק את התוכן בספרי הלימוד של בתי הספר, נקפיד על דקדוק, נעבוד על קטעי טקסטים כהכנה לunseen. ובמקביל נלמד כיצד מכינים book report , לספר באנגלית. אותו יקראו הילדים בכוחות עצמם. החוג מתקיים בכיתת הלימוד של The English Wizard , בשכונת השמשוני במודיעין. בקבוצה בין 5-8 ילדים בלבד! לפרטים נוספים אנא מלאו טופס […]

קרא עוד←   

כיתות ה'

בחוג אנגלית לילדים בכיתה ה' נתמקד בעבודה המקבילה לתוכנית הלימודית בבתי הספר. במקביל לפרקי הלימוד נעזר בחוברת grammar לביסוס נושא הדקדוק , נלמד כיצד נקרא ספר שלם בכוחות עצמנו באנגלית, ונעמיק את אוצר המילים! החוג מתקיים בכיתת הלימוד של The English Wizard , בשכונת השמשוני במודיעין. בקבוצה לומדים 5-8 ילדים בלבד! לפרטים נוספים אנא מלאו טופס "צור קשר".

קרא עוד←   

כיתות ד'

בחוג אנגלית במודיעין לילדים בכיתה ד' נתמקד ב: ביסוס הקריאה דיבור דקדוק שם עצם וכמובן נעצים את חווית הקריאה באנגלית לספר ילדים. החוג מתקיים בכיתת הלימוד של The English Wizard , בשכונת השמשוני במודיעין. בקבוצה 5-8 ילדים בלבד! לפרטים נוספים אנא מלאו טופס "צור קשר".

קרא עוד←   

כיתות ג'

בחוג אנגלית במודיעין לילדים בכיתה ג' נבסס את אוצר המילים בנושא: צבעים ומספרים, איברי גוף, בגדים, חיות , אוכל. נתחיל את נושא הדיבור ( מכיתה ג' הילדים נחשפים לשיחה בכל מפגש) שירים באנגלית וחווית הקריאה באנגלית לספר ילדים. החוג מתקיים בכיתת הלימוד של The English Wizard  , בשכונת השמשוני במודיעין. בקבוצה 5-8 ילדים בלבד! לפרטים נוספים אנא מלאו טופס "צור […]

קרא עוד←