HomePagePlus1

החוגים שלנו

חוגי אנגלית לילדים שלThe English wizard מותאמים לילדים מכיתות ב'- ח' , החוג מעשיר ומעניק לילדים בטחון רב בשפה האנגלית. במהלך החוג הילדים יבנו אוצר מילים, הקניית הדקדוק (grammar ) , ספרי קריאה באנגלית (החל מכיתה ב' !! ) וכמובן התאמה לתוכנית הלימודים הנלמדת בכיתה. משך כל מפגש הינו 60 דק המשך…

HomePagePlus4

שיעורים פרטיים

שיעורים פרטיים נערכים בכיתת הלימוד של The English Wizard בשכונת השמשוני במודיעין, ניתן להזמין שיעור פרטי קבוע אחת לשבוע או לפי הצורך (לפני מבחן, או קושי שהופיע במהלך שנת הלימודים) . שיעורים הפרטיים הם "אחד על אחד" למשך 45 דק. שיעורים פרטיים מתאימים בפרט לילדים עם לקויות למידה המשך…

HomePagePlus3

הדרך שלנו

מהי הדרך שלנו ב- The English Wizard?  בחוגי האנגלית של The English Wizard אנו מקפידים :עבודה בקבוצות קטנות ושימוש בעזרי לימוד. אנו מקפידים
על בניית אוצר מילים, יכולת דיבור, לימוד הדקדוק ,קריאת ספרים באנגלית ,תרגול ולמידה בהתאם לתוכנית הלימודים השנתית בבתי הספר המשך…

HomePagePlus2

עזרי לימוד

כדי להעביר לילדים חוויה נעימה ומעצימה , אנו חייבים לאתגר את הילדים וליצור גירויים מוחשים לצורך הצלחת הפעילות. אנו נעזרים במשחקי רביעיות של חברת gamelish , נעזרים בספרי לימוד מקוריים בשפה האנגלית וכמובן גם בשירים ודקלומים מקוריים בשפה האנגלית המשך…